R410a Soğutucu Akışkan Kullanımında Nelere Dikkat Edilmeli?

R410a Soğutucu Akışkan Nedir?

Genelde klimalarda karşımıza çıkan R410a soğutucular; basınç altında sıvılaştırılmış veya çok uçucu florinli hidro-karbonlardır. Tutuşma gibi özelliği olmayan bir soğutucudur. Ancak amacına uygun kullanılmazsa eğer sağlığa zarar verebilmektedir. Suyu çok kolay emme, membran ya da yağı okside etme özelliğindedir.

R410a Soğutucu Akışkan Kullanımında Nelere Dikkat Edilmeli?

R410a Soğutucu Akışkan Kullanımında Nelere Dikkat Edilmeli?

 • R410a soğutucunun basıncı R22 soğutucudan yaklaşık 1,6 kez daha yüksektir. Bu yüzden montaj ve servis işlemleri sırasında yapılan her bir hata ciddi arızalara ayrıca yaralanmalara neden olabilmektedir.
 • R410a ile çalışmak üzere tamamlanan bir klimada R410a soğutucu dışında başka bir soğutucu kullanılmamalıdır. R410a başka bir soğutucuyla karışırsa eğer soğutucu devresindeki basınç anormal şekilde yükselir. Devrede kurulmalar olacağından ciddi oranda yaralanmalar olabilir.
 • Dış ünitede görüntülenecek bir yerde R410a soğutucu ile çalıştığına dair bilgiler yer almaktadır. Dış ünite incelenirse ona göre işlem yapılabilir.
 • R410a devresinde yapılacak her bir uygulama için özel aletlere gerek duyulur. Çünkü yanlış soğutucu ve soğutucu yağının şarj edilmesini önlemek adına, ana ünitenin servis girişi ölçüsü değiştirilmiş, servis ve kontrol aletleri R410a ya özelliğine bağlı olarak tasarlanmıştır.
 • Montaj ya da servis işlemleri aşamasında eğer gaz kaçağı olursa ortam tam anlamı ile havalandırılmalıdır. Soğutucu gaz ateşle temas ettiğinde tutuşma gibi bir özellikte değildir ancak zehirli gazların açığa çıkmasına neden olur. Bu yüzden ortamı havalandırmak şarttır.
 • Klima monte edilirken ya da sökülürken soğutucu devresine hava veya su girmemesi gerekir. Aksi taktirde soğutucu devresindeki basınç anormal şekilde yükselir. Devrede kırılmalar olacağından ciddi oranda yaralanmalara sebep olur.
 • Boru bağlantılarında R410a soğutucu için tasarlanan yeni ve temiz boruların kullanılması gerekir. Önceden kullanılan 2.el borular kullanılmamalıdır. Bunun sebebi; soğutucu devresinin, geleneksel soğutuculara göre daha yüksek basınçla çalışıyor olmasıdır. Bunun yanı sıra eski boruların içi kirlidir, basıncın düşmesine buna bağlı olarak da klima veriminin azalmasına sebep olur.
 • Montaj işlemi bittikten sonra soğutma devresi ve bağlantılarında sızdırmazlık testi dikkatlice prosedüre uygun şekilde yapılmalıdır. Eğer gaz kaçağı tespit edilirse, sızan gazın fanlı bir ısıtıcı veya ortamda yer alan bir ısıtıcı ile temas etmesi önlenmelidir. Aksi halde oluşan zehirli az ortamda yer alan canlılar için tehlike arz edebilir. Bu yüzden montaj ve servis işlemlerinin yapıldığı yerlerde ve bu yerlere bağlı olan ortamlarda ısıtıcı kaynakları ve fan olmamalıdır. Varsa da eğer işlem aşaması süresince mutlaka kapatılmalıdır.
 • Kapalı yerlerde çalışılacaksa eğer ortamı güzelce havalandırmak şarttır.
 • Küçük hacimli ortamda yer alan bir cihaza yüksek hacimli soğutucu eklerken dikkat etmek gerekir. Ortama sızan gaz kaçaklarının seviyesi kritik noktayı geçmemelidir. Ortamdaki gaz seviyesi eğer kritik noktayı geçerse; oksijen yetersizliği, soluma sıkıntısı gibi büyük problemler yaşanabilir.
 • Yüksek konsantrasyonlu soğutucu solunursa eğer uyuşturucu etkisi yapabilmektedir. Bunun sonucunda da kazalara neden olabilmektedir. Dikkatli olmak gerekir.
 • İşlem yapıldığı sırada veya işlem bitiminden sonra bir sağlık sorunu yaşanırsa direk doktora başvurulmalıdır. Doktora ise florinli hidro-karbonla çalışırken sağlık sorunu yaşandığına dair mutlaka bilgi verilmelidir.
 • Soğutucu etkisine maruz kalan kişi, kapalı bir ortamdaysa eğer en kısa zamanda açık havaya çıkmalı ve temiz oksijen solumalıdır.
 • Soğutucunun deriye sıçramaması için önlemler alınmalıdır. Soğutucu işlem sırasında eğer göze sıçrarsa, göz önce üflenmeli ya da fan tutulmalıdır. Sonrasında ise bol suda yıkanmalıdır. Görme konusunda bir sorun yaşanırsa da acil doktora başvurulmalıdır.
 • Soğutucuyla çalışırken eldiven kullanmak gerekir. Kullanılan bu eldivenle de kesinlikle yiyecek yenmemeli, içecek içilmemelidir.
 • Soğutucu devresinin monte edilmesi ya da sökülmesi kullanım kitapçığında yer alan kurallara göre yapılmalıdır. Hatalı şekilde yapılan her tür montaj ya da sökme işlemi gaz kaçaklarına sebep olabileceği için sağlığınızı etkileyebilir.
 • Soğutucu devresiyle alakalı her tür işlem bu konuda eğitim görmüş olan, uzman, deneyim ve tecrübe sahibi teknisyenler tarafından yapılması gerekir. Aksi halde yanlış yapılan her tür işlem ortamda yer alan tüm canlıların zarar görmesine neden olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar